Aanrader!

Unconditional Parenting

Moving from Rewards and Punishments to Love and Reason
9780743487481
1e druk, 2006
272 pagina's

Affiliate-link naar bol.com, maar dat kost jou niks extra :)

Unconditional Parenting, ofwel: Onvoorwaardelijk Ouderschap. Mensen die er niet mee bekend zijn doen het vaak af als een laissez-faire opvoeding, ook wel vrije opvoeding genoemd. Grenzeloze opvoeding. Maar dat is het zeer zeker niet.

De grondlegger van Unconditional Parenting is Alfie Kohn. In zijn boek Unconditional Parenting – Moving from Rewards and Punishments to Love and Reason legt hij de visie achter onvoorwaardelijk ouderschap uit. Omdat straffen en belonen manipulatietechnieken zijn, zijn deze geen onderdeel van de visie. Een groot deel van het boek gaat dan ook over wat de overeenkomsten zijn tussen straffen & belonen, waarom beide doing-to strategieën zijn en hoe je kunt overgaan naar working-with: samenwerken.

Most parenting guides begin with the question “How can we get kids to do what they’re told?” and then proceed to offer various techniques for controlling them. In this truly groundbreaking book, nationally respected educator Alfie Kohn begins instead by asking, “What do kids need – and how can we meet those needs?”. What follows from that question are ideas for working with children rather than doing things to them.

Unconditional Parenting is een boek voor iedere opvoeder, zeker als die graag op een gelijkwaardiger voet met kinderen – en uiteindelijk mensen in het algemeen – om wil gaan. Na het lezen van dit boek heb je meer inzicht in het verschil tussen intrinsieke (interne) en extrinsieke (externe) motivatie, de behoeften van kinderen (en jezelf) en hoe samen te zoeken naar compromissen.

Affiliate-link naar bol.com, maar kost jou natuurlijk niks extra :)

Liz Feldman

It’s very dear to me, the issue of gay marriage. Or, as I like to call it: ‘Marriage’. You know, because I had lunch this afternoon, not gay lunch. I parked my car; didn’t gay park it.

Scroll naar top Skip to content