Unconditional Parenting

Unconditional Parenting, ofwel: Onvoorwaardelijk Ouderschap. Mensen die er niet mee bekend zijn doen het vaak af als een laissez-faire opvoeding, ook wel vrije opvoeding genoemd. Grenzeloze opvoeding. Maar dat is het zeer zeker niet. De grondlegger van Unconditional Parenting is Alfie Kohn. In zijn boek Unconditional Parenting – Moving from Rewards and Punishments to Love and …

Unconditional Parenting Lees verder »